odpowiedź na pozew rozwodowy wzór

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Otrzymanie pozwu rozwodowego może wiązać się z dużym stresem. Zdarza się jednak, że jest upragnioną przesyłką, gdy małżonkowie starają się o szybki rozwód za porozumieniem stron. Niezależnie od sytuacji, odpowiedź na pozew rozwodowy to istotny element procedury rozwodowej, dlatego warto wiedzieć, co powinna zawierać. Poniżej garść przydatnych wskazówek na to, jak odpowiedzieć na pozew rozwodowy.

Jak wygląda pozew o rozwód?

Procedura rozwodowa rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego w dwóch egzemplarzach – jeden z nich pozostaje w sądzie, a drugi, odpis pozwu rozwodowego, zostaje wysłany do pozwanej strony. To właśnie takie pismo można znaleźć w liście od sądu wraz z listą pouczeń oraz informacją, w jakim czasie powinna zostać złożona odpowiedź na pozew. Aby dobrze napisać odpowiedź, warto wiedzieć, czego można spodziewać się w pozwie o rozwód.

Pozew o rozwód zawiera żądania strony pozywającej – prośbę o rozwód z orzekaniem o winie bądź bez niego, a także dowody potwierdzające zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Dodatkowo, jeśli małżeństwo ma małoletnie dzieci, w piśmie można prosić o ustalenie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także o uregulowanie kwestii utrzymywania kontaktów z dziećmi oraz kwoty ewentualnych alimentów. Sąd może również ustalić sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie strona pozywająca ma nieograniczony czas na przygotowanie twierdzeń oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności. Natomiast czas na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód wynosi zaledwie kilkanaście dni. Czasami warto więc wyprzedzić drugą stronę i samodzielnie wystąpić o rozwód. Koniecznie należy wtedy dowiedzieć się, jak napisać pozew rozwodowy.

Co musi zawierać odpowiedź na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew rozwodowy jest oficjalnym pismem, przez co muszą znaleźć się w nim konkretne elementy. Są to:

  • data i miejsce złożenia pisma,
  • oznaczenie sądu, do jakiego kierowane jest pismo,
  • dane osobowe strony pozwanej składającej odpowiedź,
  • dane osobowe strony pozywającej,
  • nazwa pisma,
  • sygnatura akt sprawy,
  • oświadczenie strony pozwanej,
  • dowody w sprawie (jeśli istnieją),
  • informacja o załącznikach,
  • podpis osoby składającej odpowiedź.

Oczywiście dodanie do pisma większości tych elementów nie będzie nastręczać większych problemów, dlatego warto skupić się na najważniejszej, merytorycznej części odpowiedzi, czyli oświadczeniu osoby pozwanej oraz ewentualnych dowodach.

W treści pozwu rozwodowego osoba pozywająca wskazuje, czy chce, aby rozwód odbył się z orzekaniem o winie przez sąd, czy bez niego. Jeśli prośba dotyczy rozwodu bez orzekania o winie, w większości przypadków małżonkowie ustalają warunki rozwodu przed rozpoczęciem procesu i chcą, aby cała procedura przebiegła jak najszybciej. Mowa wtedy o rozwodzie za porozumieniem stron.

Mimo, że między stronami zostało zawarte porozumienie, i tak strona pozwana musi udzielić odpowiedzi na pozew, zgadzając się na rozwód. Wtedy od złożenia odpowiedzi na pozew do terminu pierwszej rozprawy rozwodowej minie zazwyczaj kilka miesięcy. Możliwa jest jednak zmiana zdania i stwierdzenie, że orzekanie o winie przez sąd jest konieczne.

W przypadkach, gdy wina, według któregoś z małżonków, leży po jednej ze stron, jedyną opcją staje się rozwód z orzekaniem o winie. Jest to znacznie bardziej zaawansowana procedura, podczas której należy przedstawić odpowiednie dowody. W pozwie o rozwód strona pozywająca przedstawia twierdzenia oraz popierające je dowody świadczące o winie strony pozywanej. Dzięki temu osoba pisząca odpowiedź może zapoznać się z oskarżeniami, na które musi odpowiedzieć. Zazwyczaj w takim przypadku dołącza się także dokumenty stanowiące dowód, np. zdjęcia, screeny smsów lub maili, a nawet raport detektywa.

Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Jak powinno wyglądać oświadczenie strony pozwanej?

W głównej części odpowiedzi na pozew rozwodowy, czyli oświadczeniu, strona pozwana powinna ustosunkować się do przedstawionych przez powoda bądź powódkę twierdzeń oraz dowodów. Należy odpowiedzieć na każdy wysunięty przez drugą stronę zarzut i argument – czy według strony pozwanej jest prawdziwy, czy nie. W przypadku braku zgody z twierdzeniami strony przeciwnej warto przedstawić własne dowody, prezentujące inny punkt widzenia. To bardzo ważna kwestia, gdyż w przypadku braku odpowiedzi na któreś z twierdzeń strony przeciwnej, sąd podczas rozprawy może uznać, że pozwany bądź pozwana zgadza się z nimi.

Odpowiedź na pozew może również zawierać zarzuty strony pozwanej względem powoda lub powódki. Oczywiście także w tym przypadku powinny być one poparte odpowiednimi dowodami. Sądy bowiem niechętnie rozpatrują sprawy, w których zostaje postawione słowo przeciwko słowu. W piśmie można również wnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków.

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór

Choć w internecie znaleźć można wypełniony przykładowy wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy, nie poleca się korzystać z takich gotowych rozwiązań. Rozwód to kwestia bardzo osobista i indywidualna, dlatego podczas przygotowywania dotyczących go pism należy zwrócić szczególną uwagę na ich treść. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy pod uwagę brany jest rozwód z orzekaniem o winie.

Jeśli strona pozywająca korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego, prawnik szybko dostrzeże wykorzystany wzór. Dlatego zdecydowanie lepszą opcją jest udanie się do sprawdzonego adwokata, który zaproponuje skuteczną treść odpowiedzi na pozew.

Odpowiedź na pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Zazwyczaj najszybszą opcją na uzyskanie rozwodu jest zdecydowanie się na procedurę bez orzekania o winie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy jest dość krótki – strona pozwana nie umieszcza w nim bowiem żadnych zarzutów wobec współmałżonka natomiast potwierdza trwały i zupełny rozpad małżeństwa oraz brak woli i możliwości jego ratowania. Wystarczy wtedy napisać odpowiedź zawierającą zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

Należy jednakże pamiętać o wcześniejszym zawarciu porozumienia małżeńskiego z drugą stroną, najlepiej w formie pisemnej, a także porozumienia rodzicielskiego w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci. Po wysłaniu odpowiedzi wystarczy już tylko poczekać na ustalenie terminu rozprawy rozwodowej, aby po mniej więcej kilku miesiącach uzyskać rozwód.

odpowiedź na pozew rozwodowy

Jaki jest czas na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Minimalny czas, jaki pozwany lub pozwana ma na ustosunkowanie się do żądań drugiej strony zawartych w pozwie rozwodowym, wynosi 14 dni. Sąd może oczywiście przedłużyć ten termin, lecz zdarza się to dość rzadko. Warto także pamiętać, że określone 14 dni dotyczy dni kalendarzowych, a nie roboczych. Nie należy również zapominać, że czas na wniesienie odpowiedzi jest liczony od momentu otrzymania listu z pozwem o rozwód, a nie od daty jego wysłania. Dokumenty od sądu są bowiem wysyłane listem poleconym, którego odbiór wymaga potwierdzenia.

Co więcej, aby odpowiedź na pozew rozwodowy została uznana za wysłaną w terminie, data stempla pocztowego na kopercie zawierającej to pismo nie może być późniejsza niż czternasty dzień od daty odbioru sądowej przesyłki. W przypadku decyzji o osobistym dostarczeniu odpowiedzi musi ona znaleźć się w sądzie również w wyznaczonym terminie.

Jak złożyć odpowiedź na rozwód?

Można wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy na dwa sposoby – bezpośrednio w siedzibie sądu lub listownie. W pierwszym przypadku należy złożyć pismo w biurze podawczym sądu okręgowego, od którego został otrzymany pozew rozwodowy. Wybierając tę opcję, można mieć pewność, że pismo znajduje się już w odpowiednich rękach, a termin pierwszej rozprawy zostanie już niedługo ustalony. W drugim przypadku wystarczy wybrać się do dowolnej placówki pocztowej i wysłać odpowiedź na pozew rozwodowy listem poleconym. Oczywiście data nadania takiego listu liczona jest jako dzień wniesienia odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Istotną kwestią podczas składania odpowiedzi na pozew rozwodowy jest dostarczenie jej w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Jeden będzie przeznaczony dla sądu, a drugi, czyli odpis odpowiedzi na pozew rozwodowy, zostanie przekazany stronie pozywającej.

Pomoc w napisaniu odpowiedzi na pozew o rozwód – Poznań

Sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie należy do najłatwiejszych zadań. To dokument, który należy przygotować ze szczególną uwagą, a i tak można łatwo pominąć któryś z jego istotnych elementów. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu oraz mieć pewność, że pismo procesowe zostało przygotowane rzetelnie, warto poprosić o pomoc adwokata, który doskonale zna realia rozwodowe.

Prawnik wesprze również podczas rozprawy sądowej, co pozwoli na szybkie uzyskanie rozwodu. Pomoc doświadczonego specjalisty jest szczególnie ważna w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, gdy rozpatrywane będą kwestie władzy rodzicielskiej, wspólnie zajmowanego mieszkania czy też żądania alimentów. W dużym mieście – takim, jak Poznań – warto skorzystać z usług sprawdzonych adwokatów oraz radców prawnych.

FAQ:

1. Co się stanie, jeśli nie napiszę odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Zgodnie z polskim prawem obowiązkiem strony pozwanej jest złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. W przeciwnym wypadku sąd może uznać w całości za prawdziwe twierdzenia powoda lub powódki, chyba że będą budzić one uzasadnione wątpliwości.

2. Czy mogę wysłać odpowiedź na pozew rozwodowy po upływie 14 dni od jego otrzymania?

Odpowiedź na pozew złożona po terminie podlega zwrotowi. Można wówczas poprosić Sąd o wydanie osobnej zgody na złożenie pisma procesowego, w którym przedstawimy nasze argumenty i dowody. Stanowisko strony pozwanej powinno zostać także przedstawione ustnie w czasie rozprawy rozwodowej. Warto jednak nie zaniedbywać tej kwestii i złożyć odpowiedź na pozew w określonym terminie.

3. Gdzie znajdę sygnaturę akt sprawy konieczną podczas składania odpowiedzi na rozwód?

Sąd okręgowy powinien dostarczyć odpis pozwu pozwanemu, a wraz z nim dokument określający czas na złożenie odpowiedzi. To właśnie w tym dokumencie znaleźć można sygnaturę akt, która jest potrzebna sądowi do prawidłowego zidentyfikowania danej sprawy.