jak złożyć pozew o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy to niezwykle ważne pismo – to właśnie od niego rozpoczyna się całe postępowanie rozwodowe. Warto więc zadbać, aby nie tylko zawierało wszelkie niezbędne informacje, lecz również trafiło do odpowiedniego miejsca. Pozwoli to na szybsze ustalenie terminu pierwszej rozprawy, a co za tym idzie, na wcześniejsze orzeczenie rozwodu. Poniżej przedstawiamy, jak złożyć pozew o rozwód krok po kroku.

Sprawdzenie poprawności pozwu rozwodowego

Zanim pozew rozwodowy zostanie skierowany do odpowiedniej instytucji, warto dokładnie sprawdzić, czy zawiera wszystkie niezbędne informacje. Dzięki temu sąd nie będzie zmuszony do odesłania pisma celem uzupełnienia braków formalnych. Zatem co powinien zawierać prawidłowo napisany pozew rozwodowy? Przede wszystkim powinno się na nim znaleźć oznaczenie sądu okręgowego. Poza tym trzeba na nim umieścić imiona i nazwiska obu stron, numer pesel powoda, jak również ich adresy zamieszkania oraz żądanie orzeczenia rozwodu z winy lub bez jej ustalania jak również ewentualne żądania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz wysokości alimentów. Oczywiście na piśmie tym nie może zabraknąć określenia, jakiego jest ono rodzaju, czyli standardowego zwrotu „pozew o rozwód”.

Teraz można przejść do merytorycznej części pozwu, czyli uzasadnienia. Powinny się tutaj znaleźć argumenty wskazujące na zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz popierające je dowody. W tym miejscu przedstawia się również żądania wobec sądu oraz argumenty wskazujące na całkowitą lub częściową winę strony pozywanej (wybierając rozwód z orzekaniem o winie).

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron warto natomiast napisać o zawartym porozumieniu oraz braku chęci orzekania o winie przez sąd. Całość opatruje się własnoręcznym podpisem oraz listą załączników (zarówno dowodów, jak i wszystkich innych dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu). Aby napisać pozew rozwodowy, można w tym celu zwrócić się do sprawdzonego adwokata, który pomoże w przedstawieniu przekonujących argumentów oraz podpowie, jak złożyć papiery rozwodowe.

Pismo oraz wszystkie konieczne załączniki

Jeśli treść pozwu rozwodowego nie budzi zastrzeżeń, można przejść do drugiego kroku, jakim jest sprawdzenie, czy do pisma zostały dołączone wszystkie konieczne dokumenty rozwodowe. Najważniejszym załącznikiem jest odpis aktu małżeństwa – dzięki niemu sąd będzie wiedział, że małżeństwo zostało faktycznie zawarte. Następnie do wniosku rozwodowego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 600 zł. W przypadku wspólnych małoletnich dzieci załącza się także odpisy ich aktów urodzenia oraz ewentualne dokumenty potwierdzające ponoszone na nie wydatki.

Pozostałe papiery rozwodowe są już opcjonalne. Będą to zwłaszcza dowody potwierdzające wysuwane w pozwie argumenty, np. zdjęcie wykonane przez detektywa, wydruki wiadomości e-mail czy screeny z portali społecznościowych. Natomiast w przypadku rozwodu za porozumieniem stron do pozwu rozwodowego załączyć można np. porozumienie rodzicielskie, które pomoże sądowi w ustaleniu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Warto pamiętać, że do pozwu należy również załączyć odpis pozwu, który zostanie dostarczony stronie pozwanej.

Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Pozew o rozwód – gdzie złożyć?

Gdy już ani treść pozwu, ani dołączone do niego dokumenty nie budzą możliwości, można zacząć zastanawiać się, gdzie złożyć pozew o rozwód. Otóż pismo to należy złożyć w biurze podawczym sądu okręgowego. Powinien to być sąd, w którego okręgu rozwodzący się małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy któreś z nich nadal mieszka w tym okręgu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Warto dokładnie sprawdzić, w jakim okręgu znajduje się dany adres, aby na pozwie rozwodowym wskazać odpowiedni sąd. Pozwoli to na wcześniejsze rozpatrzenie pisma oraz szybkie ustalenie terminu pierwszej rozprawy rozwodowej. Sądy nie są wtedy zmuszone do przesyłania pisma między sobą, a mogą od razu zabrać się do pracy.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Wiele osób, gdy zastanawia się, jak złożyć pozew rozwodowy, myśli, czy może dokonać tego wyłącznie osobiście. Okazuje się, że złożenie pozwu wcale nie musi wiązać się z wizytą w sądzie. Takie pismo równie dobrze można wysłać za pośrednictwem poczty – listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Inną opcją jest zgłoszenie się do adwokata rozwodowego lub radcy prawnego, który w imieniu klienta może złożyć pozew w sądzie. Z pomocy takiego prawnika można skorzystać także podczas sporządzania pozwu rozwodowego, jak również podczas procesu w sądzie.

Choć byłoby to znaczne ułatwienie, niestety nie da się złożyć pozwu o rozwód drogą elektroniczną. Sąd potrzebuje bowiem papierowej wersji pozwu wraz z jego odpisem, który przesyła do wiadomości pozwanego. Dzieje się to, w zależności od obłożenia sądu sprawami, od tygodnia aż do kilku miesięcy. Następnie pozwany ma co najmniej dwa tygodnie na sporządzenie odpowiedzi na pozew, w której ustosunkowuje się do argumentów i żądań drugiej strony. Po tym może już zostać wyznaczona pierwsza rozprawa rozwodowa.

FAQ:

1. Czy można złożyć pozew rozwodowy przez internet?

Niestety w Polsce nie ma takiej możliwości. Aby złożyć papiery rozwodowe, należy udać się do właściwego sądu okręgowego lub wysłać je za pomocą poczty – listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Istnieje także możliwość złożenia pozwu przez pełnomocnika procesowego, czyli adwokata lub radcę prawnego, z którego usług korzysta strona powodowa.

2. Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym odpowiednim ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania rozwodzącego się małżeństwa, jeżeli choć jeden z małżonków w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

3. Co się stanie, jeśli złożę pozew o rozwód do niewłaściwego sądu?

W takim wypadku sąd jest zobowiązany do przekazania otrzymanego pisma do odpowiedniego sądu okręgowego. Taka procedura może jednak znacznie wydłużyć termin pierwszej rozprawy rozwodowej, dlatego warto dokładnie sprawdzić granice okręgu oraz odpowiadający mu sąd. W ten sposób można znacznie szybciej uzyskać orzeczenie rozwodu.