po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy

Po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód to dokument rozpoczynający postępowanie rozwodowe. Nic więc dziwnego, że chcący jak najszybciej się rozwieść małżonkowie będą z niecierpliwością wypatrywać przesyłki z sądu. Dla innych może być ona jednak przykrą koniecznością. Ile się czeka na pozew rozwodowy? Jaki jest czas na złożenie odpowiedzi na pozew? Co grozi za nieodebranie listu z pozwem? O tym w poniższym artykule.

Ile czasu idzie pozew do pozwanego?

Pierwszym krokiem prowadzącym do uzyskania wyroku rozwodowego jest złożenie pozwu o rozwód w odpowiednim sądzie. Pozew taki składany jest w dwóch egzemplarzach wraz z wszystkimi załącznikami, dzięki czemu jeden z nich może zostać przesłany do strony pozwanej. Wszystkie tego rodzaju przesyłki wysyłane są za pomocą poczty listem poleconym. Oznacza to, że adresat musi odebrać go osobiście, poświadczając ten fakt swoim podpisem.

Jednak ile czasu ma sąd na przesłanie dokumentu? Niestety nie zostało to w żaden sposób uregulowane, co oznacza, że wysyłka może nastąpić zarówno po tygodniu od złożenia pozwu, jak również nawet po kilku miesiącach. Wszystko zależeć będzie od liczby spraw rozpatrywanych w danym momencie przez sąd oraz poprawności i kompletności złożonego pozwu o rozwód.

Samo doręczenie pozwu rozwodowego przez pocztę powinno natomiast nastąpić w ciągu trzech dni roboczych od momentu nadania listu. Jeśli listonosz nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, zostawia mu awizo, a pozwany ma 7 dni na odbiór listu. Gdy tego nie zrobi, może spodziewać się powtórnego awizo i takiego samego czasu na odbiór.

Nieodebranie pozwu rozwodowego – konsekwencje

Zdarza się, że strona pozwana z różnych powodów nie chce odebrać listu zawierającego pozew o rozwód. Warto jednak wiedzieć, że prędzej czy później i tak będzie musiała zapoznać się z tym dokumentem. Zgodnie z art. 139(1) kodeksu postępowania cywilnego jeśli po podwójnym awizowaniu listu pozwany nie odebrał przesyłki, strona powodowa jest zobowiązana do przekazania mu pisma za pośrednictwem komornika. Doręczenia przez komornika nie stosuje się, jeżeli pomimo nieodebrania przez adresata korespondencji aktualność wskazanego w pozwie adresu pozwanego nie budzi wątpliwości. Wówczas pozew o rozwód uznaje się za doręczony.

Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Czym skutkuje brak odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Od dnia odbioru przesyłki z pozwem o rozwód pozwany ma co najmniej 14 dni na sporządzenie odpowiedzi na pismo. Czas ten może zostać wydłużony przez sąd, lecz zazwyczaj wynosi on właśnie 2 tygodnie. Jednak co się stanie, jeśli pozwany nie złoży odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie? W takiej sytuacji sąd może uznać wszystkie wysunięte przez stronę powodową twierdzenia za słuszne i spełnić określone w pozwie żądania. Brak złożenia odpowiedzi na pozew zwiększa szanse na wygranie sprawy przez stronę powodową. Jednakże swoje argumenty pozwany może także przedstawić ustnie podczas rozprawy.

Napisanie odpowiedzi na pozew ma więc ogromne znaczenie przede wszystkim w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci – pomoże wtedy w satysfakcjonującym ustaleniu władzy rodzicielskiej oraz określeniu kontaktów z dzieckiem. Przekonująca, dobrze przygotowana odpowiedź na pozew może również uchronić pozwanego od płacenia zawyżonych i nadmiernych alimentów.

Czas trwania sprawy rozwodowej

To, ile trwa rozwód, będzie zależało w dużej mierze od poprawności złożonych dokumentów. Trzeba pamiętać, że do pozwu rozwodowego należy załączyć odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz dowody potwierdzające przedstawiane argumenty. Co więcej, warto złożyć pozew o rozwód w odpowiednim sądzie, dzięki czemu sądy nie będą musiały przesyłać między sobą pisma, co wydłużyłoby czas oczekiwania na pierwszą rozprawę.

Znaczenie ma też wybrany rodzaj rozwodu – jeśli będzie to rozprawa bez orzekania o winie, można spodziewać się ustalenia szybszego terminu rozprawy. Cała sprawa rozwodowa trwa wtedy zazwyczaj dużo krócej niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie – orzeczenie rozwodu może wtedy zapaść nawet po kilkunastu miesiącach od złożenia pozwu. Jeśli jednak w grę wchodzi dodatkowo podział majątku, trzeba liczyć się z kolejnymi rozprawami oraz dłuższym czasem trwania rozstania.

FAQ:

1. Mąż nie odbiera pozwu rozwodowego. Co zrobić?

Gdy pozwany nie odbiera pozwu o rozwód, należy poczekać, aż przesyłka z pismem zostanie podwójnie awizowana. Jeśli nawet wtedy pozwany nie odbierze pozwu, strona powodowa zostanie zobligowana przez sąd do dostarczenia pozwanemu przesyłki za pośrednictwem komornika, chyba że aktualność wskazanego w pozwie adresu pozwanego nie budzi wątpliwości.

2. Jak sprawdzić, czy żona złożyła pozew o rozwód?

Najprostszym sposobem będzie oczekiwanie na list z pozwem. Można także zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta sądu, do którego powinien wpłynąć pozew i tam zapytać, czy wpłynęło jakieś pismo. W obu przypadkach należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż sądy zazwyczaj są znacznie obłożone sprawami, przez co wysyłka pisma może zająć sporo czasu.

3. Dostałem pozew o rozwód, co dalej?

Po otrzymaniu pozwu o rozwód koniecznie należy napisać na niego odpowiedź. Dzięki temu można ustosunkować się do argumentów przedstawianych przez drugą stronę oraz przedstawić własną wersję wydarzeń, w tym przyczyn rozpadu małżeństwa. Pozwoli to m.in. na ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a także wysokości ewentualnych alimentów.