rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Na rozwód za porozumieniem stron decydują się małżonkowie, którym zależy na szybkim rozwiązaniu małżeństwa. To dobre rozwiązanie, jeśli strony potrafią się ze sobą porozumieć, a także żadna z nich nie żąda od drugiej alimentów lub gdy strony są zgodne co do wysokości alimentów. Na czym dokładnie polega ten rodzaj rozwodu? Jak długo trwa i ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? Odpowiedzi w poniższym artykule!

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Wszystkie sprawy rozwodowe rozpoczynają się od złożenia w odpowiednim sądzie pozwu rozwodowego. To w nim jedna ze stron opisuje okoliczności, które wpłynęły na rozkład pożycia małżeńskiego oraz prosi sąd o wydanie wyroku rozwodowego. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron w pozwie o rozwód należy zaznaczyć, że obie strony pragną, aby rozwód został orzeczony bez orzekania o winie. Składając taki pozew do biura podawczego odpowiedniego Sądu Okręgowego, należy załączyć do niego potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 600 zł oraz skrócony odpis aktu małżeństwa.

Rozwód za porozumieniem stron – wzór pozwu rozwodowego

Choć w internecie można znaleźć różne wzory wniosku o rozwód, zaleca się przygotowanie tego dokumentu samodzielnie lub zlecenie tego zadania doświadczonemu adwokatowi. Wszystko dlatego, że każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga przedstawienia indywidualnych sytuacji. Przykładowy pozew rozwodowy można jednak wykorzystać do sprawdzenia, czy w dokumencie znalazły się wszystkie niezbędne elementy.

Należy pamiętać, że pozew o rozwód musi określać Sąd Okręgowy, do którego jest kierowany oraz zawierać dane osobowe obojga małżonków (ich imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL). W przypadku braku któregokolwiek z elementów sąd poprosi powoda lub powódkę o uzupełnienie braków, a to przedłuży czas oczekiwania na rozprawę rozwodową. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego, który dopilnuje pełnej poprawności pozwu rozwodowego.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron uznawany jest za najszybszy sposób na rozstanie – orzeczenie rozwodu w tym przypadku może zapaść już na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Wszystko dlatego, że żadnego z małżonków nie uznaje się za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Dzięki temu nie ma konieczności udowadniania winy na wielu posiedzeniach poprzez prezentację odpowiednich dowodów, powoływanie świadków czy zlecanie biegłym sądowym przygotowania opinii.

Ile czasu może zatem minąć od złożenia do sądu pozwu rozwodowego do uzyskania rozwodu? Wszystko będzie zależeć od obłożenia sprawami danego sądu – w dużych miastach można czekać na pierwszą rozprawę nawet kilka-kilkanaście miesięcy, a w mniejszych może to być tylko miesiąc. Czasami postępowanie rozwodowe będzie wymagać dwóch rozpraw, dlatego do całkowitego czasu należy doliczyć oczekiwanie na ustalenie drugiej rozprawy. W większości przypadków jednak i tak rozwód za porozumieniem stron będzie dużo szybszy od procedury z orzekaniem winy.

Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Aby rozpocząć procedurę rozwodową, wraz z pozwem o rozwód należy wnieść do sądu opłatę wynoszącą 600 zł. Warto wiedzieć, że gdy rozwód zakończy się ustaleniem wyroku bez orzekania o winie, połowa tej kwoty zostanie zwrócona. Oznacza to, że minimalny koszt rozwodu za porozumieniem stron wynosi 150 zł na osobę. Warto jednak skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który może przygotować treść pozwu rozwodowego lub przynajmniej sprawdzi jego poprawność – w ten sposób całe postępowanie będzie trwało znacznie szybciej. Adwokat rozwodowy może również wesprzeć reprezentowaną stronę podczas rozprawy sądowej, przez co finalny koszt rozwodu będzie wyższy, lecz taka pomoc pozytywnie wpłynie na spokój i pewność siebie podczas postępowania.

Rozwód za porozumieniem stron – jakie pytania mogą paść?

Podczas każdej rozprawy rozwodowej sąd musi przesłuchać małżonków celem ustalenia, czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego – czy między małżonkami nie ma już więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Mogą zatem paść takie pytania jak:

  • Od kiedy nie prowadzą Państwo wspólnie gospodarstwa domowego?
  • Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa?
  • Kiedy relacje zaczęły się pogarszać?
  • Czy żywią Państwo do siebie jakieś uczucia?
  • Od kiedy nie mieszkają Państwo wspólnie?
  • Od kiedy strony nie utrzymują kontaktów fizycznych?

W przypadku tego rodzaju rozwodu pytań będzie znacznie mniej niż podczas rozprawy z orzekaniem o winie – w tej sytuacji żadnego z małżonków nie uznaje się bowiem za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wystarczy zatem ustalenie, że małżonków nie łączą już żadne więzi.

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty

Głównym powodem, dla którego wiele osób nie decyduje się na rozwód za porozumieniem stron, jest fakt, że w tym trybie możliwości uzyskania alimentów są znacznie ograniczone. Nie można bowiem uzyskać alimentów od strony winnej rozpadu małżeństwa, gdyż taka nie zostaje określona w wyroku. W tym wypadku sąd może ustalić obowiązek alimentacyjny wyłącznie wtedy, gdy któraś ze stron znajdzie się w niedostatku i złoży wniosek o przyznanie alimentów. Co więcej, takie alimenty mogą zostać ustalone jedynie przez 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Rozwód za porozumieniem stron a podział majątku

Podczas rozwodu za porozumieniem stron sąd może dokonać podziału majątku małżonków, jeśli strony wspólnie o to poproszą i nie przyczyni się to do wydłużenia postępowania. Wiele osób decyduje się na wcześniejsze porozumienie w tej kwestii i przedstawienie przed sądem własnych ustaleń. O podziale majątku sąd może również orzec podczas osobnego postępowania, które odbędzie się już po prawomocne zkończonym procesie rozwodowym. W kwestii podziału majątku może pomóc sprawdzony adwokat w Poznaniu, który wskaże najlepsze możliwości dostępne w danej sytuacji i pozwoli na szybkie uporanie się z wszystkimi sprawami związanymi z rozwodem.

Rozwód za porozumieniem stron a dzieci

Gdy rozwodzące się małżeństwo ma wspólne, małoletnie dzieci, można spisać porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi. Jeśli ustalenia dokonane przez małżonków są zgodne z dobrem dziecka i spełniają wymagania wynikające z przepisów, sąd może się do nich przychylić. Jeśli jednak któreś z ustaleń wzbudzi jego wątpliwości, może samodzielnie ustalić, które z małżonków zajmie się dziećmi, a także jak często będzie widywać się z nimi druga strona.

Warto też wiedzieć, że nie ma obowiązku przygotowywania takiego porozumienia rodzicielskiego – równie dobrze można w pełni zdać się na decyzję sądu. Podczas rozprawy rozwodowej zostanie także ustalona wysokość alimentów na dziecko oraz określona strona, na którą zostanie nałożony obowiązek alimentacyjny. Jeśli chodzi o rozwód w Poznaniu i ustalenie władzy rodzicielskiej, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomógł już wielu rozwodzącym się małżeństwom. W ten sposób można dobrze przygotować się do postępowania sądowego i uzyskać satysfakcjonujący wynik rozprawy.

FAQ:

1. Ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

Rozwód bez orzekania o winie łącznie trwa ok. kilka miesięcy. Gdy pozew o rozwód zostanie przygotowany prawidłowo, sąd od razu przystąpi do ustalenia terminu rozprawy. W wielu przypadkach czas oczekiwania na proces wyniesie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Natomiast sama sprawa rozwodowa na sali sądowej zazwyczaj trwa ok. kilkadziesiąt minut.

2. Jak powinien wyglądać wniosek rozwodowy za porozumieniem stron?

Pozew rozwodowy za porozumieniem stron musi zawierać niezbędne elementy formalne (określenie sądu, dane osobowe stron, tytuł pozwu, określenie rodzaju rozwodu) oraz uzasadnienie pozwu rozwodowego przedstawiające dowody rozpadu pożycia małżeńskiego. Do pozwu można także załączyć porozumienie rodzicielskie.

3. Kiedy warto zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód bez orzekania o winie to idealne rozwiązanie, gdy małżonkom zależy na jak najszybszym rozwodzie. Jeśli potrafią się ze sobą porozumieć i wypracować satysfakcjonujące ich ustalenia, cały proces rozwodowy może trwać zaledwie kilka miesięcy w porównaniu do rozwodu z orzekaniem o winie, który często zajmuje nawet kilka lat.