Rozwód – Poznań: wsparcie doświadczonego adwokata

Podjęcie decyzji o rozwodzie to pierwszy krok do rozpoczęcia nowego etapu w życiu i zarazem źródło licznych pytań, wątpliwości i trudnych wyborów. Udowodnienie winy małżonka, podział majątku, ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi czy sprawa alimentów – wszystko to wymaga opracowania odpowiedniej strategii i linii argumentacyjnej i zebrania solidnych materiałów. Duże wsparcie w całym procesie zapewni pomoc doświadczonego adwokata, specjalizującego się w sprawach o rozwód. Poznań i okolice – zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Mecenasa Piotra Budzińskiego.

Doświadczony adwokat: rozwód – Poznań i okolice

Pomagamy kompleksowo: od przygotowania pozwu o rozwód bądź odpowiedzi na pozew, przez reprezentację Klienta przed sądem i po zmierzenie się ze skutkami formalnymi zakończenia małżeństwa. Robimy wszystko, aby usprawnić, przyspieszyć proces (czyniąc go mniej stresującym i obciążającym), a jednocześnie maksymalnie zadbać o interesy Klienta. Wspieramy na każdym etapie sprawy. Wiemy, że rozstaniu często towarzyszą negatywne emocje, ale one są zawsze złym doradcą. Dlatego pomagamy podjąć dobre decyzje i angażując wszelkie środki prawne, walczymy o korzystne rozwiązania spraw rozwodowych.

rozwód poznań
Doświadczony adwokat = rozwody nawet na pierwszej rozprawie.

Przede wszystkim staramy się maksymalnie skrócić postępowanie rozwodowe, aby nasz Klient miał stres za sobą oraz zyskał spokój potrzebny do rozpoczęcia nowego etapu życia. I w wielu sytuacjach dzięki przygotowaniu dobrego planu jesteśmy w stanie doprowadzić do orzeczenia rozwodu już nawet na pierwszej rozprawie. Gdy małżonkowie nie mają dzieci, jest to jak najbardziej realne.

Doświadczony adwokat = rozwód z orzeczeniem o winie.

Wspieramy w każdej sytuacji. Więc jeśli małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego, pomagamy zebrać rzetelny i wiarygodny materiał dowodowy. Następnie opracowujemy argumentację i stanowisko procesowe. Nasze działania zmierzają do tego, żeby uzyskać nie tylko samo orzeczenie rozwodu, lecz również sprawiedliwy podział majątku i alimenty od małżonka, jeśli rozwód pogorszy sytuację finansową naszego Klienta.

rozwody poznań

Doświadczony adwokat rozwodowy = porozumienie z małżonkiem.

Gdy do głosu dochodzi gniew, żal i smutek, trudno wypracować z małżonkiem wspólne stanowisko dotyczące opieki nad dziećmi czy podziału majątku. A ono jest kluczowe do szybkiego zakończenia postępowania i odciążenia bliskich. W takiej sytuacji pomagamy wypracować korzystny kompromis. Przyjmujemy też rolę mediatora, prowadząc skuteczne negocjacje przedrozwodowe.

Doradzamy, opracowujemy niezbędne dokumenty i pomagamy dopełnić formalności, a ponadto reprezentujemy naszych Klientów w przebiegu całego procesu – przed sądem oraz w kontaktach z małżonkiem i jego przedstawicielem. Jeżeli potrzebny jest Państwu doświadczony adwokat w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Prawnik rozwodowy – podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty

Rozpad małżeństwa często wiąże się z koniecznością nie tylko otrzymania rozwodu, ale także uregulowania wielu obszarów dotychczas wspólnego życia, takich jak opieka nad dziećmi, podział majątku czy zapewnienie potrzebnych środków finansowych. W każdej takie sprawie możecie Państwo liczyć na naszą skuteczną pomoc w uzyskaniu pożądanych rozstrzygnięć.

  • Pomagamy małżonkom porozumieć się w kwestii podziału majątku oraz zabiegamy o korzystne w nim udziały naszego Klienta. Każdy z małżonków może żądać przeprowadzenia takiego procesu przy uwzględnieniu swojego wkładu w powstanie i utrzymanie majątku. Jeśli zamierzacie Państwo walczyć o nierówny podział małżeńskiego majątku lub przeciwko niemu (czyli bronić swoich udziałów), wesprzemy wszelkimi możliwymi środkami.
  • Pomagamy wypracować korzystne rozwiązania do ustalenia władzy rodzicielskiej, sposobów kontaktu i sprawowania opieki nad dziećmi, a także ponoszenia kosztów związanych z ich utrzymaniem. Przeprowadzamy w tym celu mediacje i negocjacje, osiągając pozasądowe porozumienia, a także walczymy o prawa naszego Klienta w sądzie. Mamy doświadczenie w sprawach o przyznanie pieczy naprzemiennej bądź przeciwnie – o ograniczenie władzy rodzicielskiej byłemu małżonkowi.
  • Pomagamy uzyskać alimenty zarówno dla naszego Klienta, jak i dla dziecka. Często rozwód jest związany z pogorszeniem się sytuacji finansowej jednej ze stron, do tego też dochodzi problem zdobycia odpowiednich środków na utrzymanie rodziny. I prawo w tym przypadku zapewnia ochronę. Pomożemy uporać się ze skutkami rozwodu i odnaleźć w nowej sytuacji życiowej, odpowiednio Państwa zabezpieczając.
Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Szybki rozwód – od czego zacząć?

Pierwszy krok to przemyślana decyzja o zakończeniu małżeństwa – drugim jest dobrze napisany pozew o rozwód, który dla Państwa opracujemy. I na tym etapie musimy rozważyć, czy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy za tzw. porozumieniem stron. Rozwód bez wskazywania winy za rozpad małżeństwa zwykle przebiega znacznie szybciej. Jeśli nie macie Państwo wspólnych małoletnich dzieci, a do tego zdecydowaliście się na rozdzielność majątkową lub możecie porozumieć się w kwestii podziału majątku, to uzyskanie rozwodu jest możliwe nawet już na pierwszej rozprawie. Pomoże w tym doświadczony adwokat do spraw rozwodowych.

Pozew rozwodowy ma duże znaczenie dla przebiegu postępowania – w uzasadnieniu musimy wykazać zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, jego okoliczności czy przyczyny. Należy przy tym pamiętać, że jeśli istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe – np. miałoby w jego skutek ucierpieć dziecko, sąd ma prawo go odmówić, a małżeństwo skierować na mediacje i terapię. Rozwód nie może być też sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Sprawa rozwodowa – jakie dokumenty i materiały przygotować?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis aktu małżeństwa i urodzenia dzieci, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej bądź wniosek o zwolnienie z kosztów. W przypadku posiadania dzieci sąd potrzebuje również wykazania zarobków rodzica, czyli należy przygotować PIT za poprzedni rok i zaświadczenie o dochodach obejmujące okres ostatnich sześciu miesięcy.

Pozostałe dokumenty służą udowodnieniu swoich twierdzeń, racji czy żądań – to np. dokumentacja medyczna, rachunki, wyciągi bankowe, umowy, notatki służb, zaświadczenia od wychowawcy dziecka, psychologa, nagrania audio i wideo czy wszelkie inne, które mogą okazać się pomocne w uzyskaniu korzystnych rozwiązań. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Zebrać potrzebne dokumenty i materiał dowodowy pomoże doświadczony prawnik rozwodowy z naszej Kancelarii.

Dlaczego dobry pozew o rozwód/odpowiedź na pozew są tak ważne?

Sąd nie zna Państwa, historii Waszego małżeństwa, problemów. Warto natomiast, by zapoznał się z nimi jak najdokładniej jeszcze przed pierwszą rozprawą. I temu służy pozew wraz z uzasadnieniem lub odpowiedź na pozew, w której pozwany ma szansę przedstawić swoje twierdzenia, żądania i dowody i ustosunkować się do zarzutów, wniosków strony przeciwnej. Dobrze napisany pozew lub odpowiedź na pozew to podstawa skutecznej strategii. Wyjaśnia okoliczności, przyczyny rozpadu małżeństwa przy powołaniu się na dowody, a także argumentuje żądania, wskazując na konieczność czy korzystność konkretnych rozstrzygnięć. Może przyspieszyć całe postępowanie rozwodowe, a na pewno jest usprawnić i uporządkować.

Jak przebiegają rozwody?

1. Wniesienie pozwu o rozwód

Koszt rozwodu za porozumieniem stron lub z orzeczeniem o winie, ale bez dochodzenia roszczeń, to 600 złotych za opłatę sądową. Pozew należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym – przygotujemy go oraz ustalimy odpowiedni sąd. Możemy również zaproponować wniesienie go w Państwa imieniu oraz podjęcie negocjacji przedsądowych z pozywanym małżonkiem w celu ustalenia podziału majątku i opieki nad dziećmi.

2. Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpis pozwu rozwodowego jest doręczany stronie pozwanej, która ma dwa tygodnie na przygotowanie odpowiedzi. Jeżeli to Państwo zostaliście pozwani, przeanalizujemy pozew, ustosunkujemy się do niego, opracujemy odpowiednią strategię i linię obrony i przedstawimy własne żądania. W odpowiedzi na pozew o rozwód za porozumieniem stron możemy również domagać się ustalenia winy.

3. Rozprawa rozwodowa

Najczęściej odbywa się przy zamkniętych drzwiach. Na sali mogą być obecne strony i ich pełnomocnicy, a zespół orzekający składa się z trzech osób. Jeśli małżonkowie są zgodni co do zakończenia małżeństwa i podziału majątku, nie chcą orzeczenia o winie, nie mają dzieci, po wysłuchaniu stron sąd może orzec rozwód już na pierwszej rozprawie. Gdy jednak pojawią się kwestie sporne, sąd może skierować parę najpierw na mediację.

4. Postępowanie dowodowe

Ma na celu potwierdzić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ewentualną winę jednego z małżonków, a także żądania stron co do opieki nad dziećmi czy kwestii alimentacyjnych. Najpierw powód, a kolejno pozwany przedstawiają swoje stanowiska i dowody na ich poparcie – zeznania świadków, dokumenty, nagrania i opinie biegłych itp. W przypadku kwestii pieczy nad małoletnimi sąd zwykle podejmuje dalsze kroki – np. zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz opinii psychologicznej.

5. Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd udziela głosu obu stronom – mogą wtedy podtrzymać swoje wnioski lub jeszcze odnieść się do twierdzeń strony przeciwnej. Jeśli sąd może już podjąć decyzję, zamyka rozprawę i na naradzie orzeka o rozwiązaniu przez rozwód małżeństwa. Kolejno odczytuje sentencję wyroku i go ustnie uzasadnia.

Ile trwa rozwód w Poznaniu?

W „prostych” sprawach rozwodowych, czyli takich, gdy małżonkowie są zgodni co do rozwodu, nie wnoszą o orzekanie o winie, nie mają dzieci i są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku, sąd może wydać wyrok już na pierwszej, drugiej rozprawie. Rozprawy sąd wyznacza się średnio w odstępach 3-4 miesięcy, czyli całość może trwać od kilkunastu tygodni do około pół roku.

W pozostałych przypadkach mówimy zwykle o średnio kilkunastu miesiącach. Strony mogą przyspieszyć postępowanie, wypracowując porozumienie w kwestiach majątku i opieki nad dziećmi, przygotować tzw. plan wychowawczy. Bywa i tak, że sprawa rozwodowa ciągnie się latami. Robimy wszystko, żeby tego uniknąć – żeby jak najszybciej odjąć naszym Klientom stresu i pomóc ułożyć życie w nowej sytuacji. Natomiast czasem pożądane korzystne rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej wymagają czasu oraz podjęcia odpowiednich działań: wówczas trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Koszty rozwodu są stałe: wliczamy do nich opłatę sądową za wniesienie pozwu, która wynosi 600 złotych. Kolejne 300 lub 1000 złotych kosztuje sądowy podział majątku. Dodatkowych opłat może też wymagać przeprowadzenie postępowania dowodowego, np. opinia biegłych. Jeśli rozwód następuje bez orzekania o winie, sąd zwraca połowę opłaty (300 złotych) powodowi, kwotę 150 złotych musi oddać także pozwany. Jeżeli z kolei powód wygra sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie, może żądać od drugiej strony zwrócenia wszystkich kosztów postępowania rozwodowego.

A ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej? W Kancelarii Adwokackiej Mecenasa Piotra Budzińskiego uzgadniamy wysokość wynagrodzenia indywidualnie – prosimy o kontakt, a przygotujemy ofertę. Pracujemy, żeby pomagać i wspierać, zawsze sumiennie, lojalnie i z zaangażowaniem. Porozmawiajmy – zapraszamy.