jak wziąć rozwód

Jak wziąć rozwód? Od czego zacząć i jak wygląda procedura rozwodowa?

Małżeńskie obietnice niestety nie zawsze przetrwają próbę czasu. Gdy dojdzie do tego, że rozwód wydaje się najlepszym rozwiązaniem, trzeba się do niego odpowiednio przygotować – także pod względem prawnym. Pozwoli to chociaż w pewnym stopniu ograniczyć stres w tym trudnym czasie i ułatwi wejście na nową ścieżkę życiową. Jak wziąć rozwód cywilny? Jakie procedury trzeba przebyć? Ile może trwać cały proces? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w poniższym artykule.

Jakie wyróżnia się rodzaje rozwodów?

Jak „załatwić” rozwód jak najszybciej i możliwie bezstresowo? W dużym stopniu zależy to od jego rodzaju. Wyróżniamy dwa rodzaje rozwodu:

  • bez orzekania o winie – zwany też rozwodem za porozumieniem stron,
  • z orzekaniem o winie.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sprawa będzie o wiele łatwiejsza i szybsza, gdyż znika konieczność przygotowywania materiału dowodowego potwierdzającego winę któregoś z małżonków. Z tego też powodu nie będzie konieczna długotrwała analiza dokonywana przez sąd lub biegłych, a także przesłuchiwanie świadków. Sprawia to, że taki rozwód można uzyskać nawet w czasie pierwszej rozprawy, a cała procedura rozwodowa zamknie się w maksymalnie kilku miesiącach.

Dla rozwodu z orzekaniem o winie kwestia ta przedstawia się zupełnie inaczej. Poza odpowiednim materiałem dowodowym trzeba uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. W skrajnych przypadkach proces taki może bowiem trwać nawet latami, a w najlepszym razie będzie to kilka miesięcy.

Rozwód – od czego zacząć?

Uznajemy, że jeden z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa i chcemy wziąć rozwód z orzekaniem o winie. Jak zacząć tę procedurę? Z pewnością najpierw powinno się zasięgnąć porady w kancelarii adwokackiej, aby nie podjąć jednego z kroków formalnych zbyt pochopnie lub w niewłaściwy sposób. Pomoże to uniknąć sytuacji, gdy uchybienia przy inicjacji rozwodu spowolnią działania sądu o kolejne miesiące. Adwokat rozwodowy specjalizujący się w sprawach rozwodowych to osoba, do której warto się zwrócić w takiej sytuacji.

Dobrze jest w miarę możliwości spokojnie przemyśleć wszelkie kwestie związane z rozwodem, a najlepiej jeszcze wcześniej wykorzystać możliwe opcje dojścia do ugody, mediację lub terapię małżeńską. Jeśli wszystko zawiedzie, a jedynym wyjściem pozostaje rozstanie, to konieczne będzie przebycie określonej procedury.

polecany adwokat Poznań

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Procedura rozwodowa krok po kroku

Jak uzyskać rozwód w możliwie łatwy i szybki sposób? Niestety nie ma na to prostego przepisu, gdyż okoliczności utrudniające postępowanie rozwodowe mogą również wydatnie go wydłużyć. Niezależnie od sytuacji, na pewno trzeba się dobrze przygotować do procesu. A zatem jak wygląda rozwód?

Pozew rozwodowy

Sporządzenie i złożenie pozwu rozwodowego to pierwszy formalny krok postępowania sądowego. Pozew rozwodowy musi mieć odpowiednią formę i zawierać istotne informacje, wszelkie uchybienia znacznie zaś spowolnią, a nawet uniemożliwią kontynuację procesu.

Dane podstawowe

Pozew o rozwód do sądu okręgowego powinien jasno wskazywać na typ dokumentu, nazwę sądu, w którym dojdzie do procesu, wybrany rodzaj rozwodu, a także dane osobowe obu stron (czyli powoda/powódki i pozwanego/pozwanej): imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL. Konieczna do uiszczenia będzie też opłata sądowa w wysokości 600 zł, z której połowa jest zwracana po procesie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Możliwe jest także złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, jeśli sytuacja materialna pozywającego uniemożliwia poniesienie takiego wydatku.

Żądania względem pozwanego

Należy następnie wymienić podstawowe i dodatkowe żądania względem pozwanego lub pozwanej. Mogą one dotyczyć zarówno kwestii opieki nad dziećmi, jak i kwestii majątkowych, w tym alimentów. Kolejna powinna być informacja o podjętych próbach ratowania małżeństwa lub wyjaśnienie, dlaczego do nich nie doszło. Niezbędny będzie też odpis aktu małżeństwa i ewentualne odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, a także umów majątkowych małżeńskich, jeśli małżonkowie takie zawierali, tzw. intercyzy.

Materiał dowodowy

Ostatnia, najważniejsza część pozwu to argumentacja i dowody, że do rozpadu małżeństwa doszło z winy pozwanego. Mogą to być wszelkiego rodzaju materiały, które jednoznacznie wskazują na tę winę – zarówno tekstowe, jak i wizualne czy dźwiękowe. Można nawet powoływać się na świadków, którzy zostaną wezwani na rozprawy sądowe. Nie jest to przyjemna część procesu rozwodowego, gdyż wymaga rozdrapywania często świeżych jeszcze ran, a dodatkowo może być konieczne angażowanie osób trzecich w sprawy intymne. Niemniej jest to kluczowy krok, który będzie decydował o pomyślnym wyroku sądu.

rozwód od czego zacząć

Sprawa rozwodowa

Pierwsza rozprawa rozwodowa rozpoczyna się zwykle kilka miesięcy po złożeniu pozwu. Podczas sprawy rozwodowej sąd ustala, czy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zanik więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej. Co to dokładnie oznacza?

  • Więź uczuciowa – poza samymi uczuciami jest to np. spędzanie wspólnie czasu.
  • Więź gospodarcza – wspólne zarządzanie majątkiem i gospodarstwem domowym.
  • Więź fizyczna – związana zarówno ze sferą seksualną, jak i wszelkim kontaktem cielesnym.

Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie kończą się zwykle znacznie szybciej. Postępowanie dowodowe jest natomiast przeprowadzane w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i proces taki może przeciągać się nawet latami, niestety generując także dodatkowe koszty. Możliwe bowiem, że w toku postępowania potrzebna będzie opinia biegłych, udział świadków, wywiad z kuratorem środowiskowym czy złożenie dodatkowego wniosku o podział majątku wspólnego.

W sprawie rozwodowej podejmowana jest również kwestia władzy rodzicielskiej (komu będzie przysługiwała opieka nad dziećmi, jak będzie wyglądało spędzanie czasu z rodzicami) oraz sprawa wysokości alimentów. Pamiętajmy, że rozwód rodziców to bardzo trudne przeżycie, które wpływa silnie na małoletnie dzieci. Zagadnienia te warto więc ustalić z małżonkiem przed rozpoczęciem całej procedury. Poza tym sąd musi ustalić, czy rozwód nie narusza dobra małoletnich dzieci, w takim bowiem wypadku nie dopuści do finalizacji postępowania. Nie dojdzie do niego także w przypadku, gdyby miał on kolidować z zasadami współżycia społecznego np. w przypadku ciężkiej choroby jednego z małżonków.

Orzeczenie rozwodu

Po przeprowadzeniu wszelkich potrzebnych ustaleń, gdy miały już miejsce rozprawy i obu stronom udzielono głosu, dochodzi do orzeczenia rozwodu przez sąd. Jeśli odczytywany wyrok nie przystaje do oczekiwań którejś ze stron, to ma ona tydzień na złożenie wniosku o jego uzasadnienie. Po jego uzyskaniu pozostają 2 tygodnie na złożenie apelacji do sądu odwoławczego. Jeśli żadna ze stron nie skorzysta z opisywanych możliwości, to rozwiązanie małżeństwa zostaje uprawomocnione.

Rozwód za porozumieniem stron

Proces rozwodowy za porozumieniem stron wygląda do pewnego stopnia inaczej niż jego odpowiednik, w którym orzeka się o winie. Przede wszystkim wszelkie ustalenia i porozumienia (małżeńskie i rodzicielskie) zostają sporządzone przed złożeniem pozwu i właściwym procesem. Trzeba jednak liczyć się z tym, że zgłaszanie wszelkich roszczeń wobec strony pozwanej będzie znacznie utrudnione, a zwykle wręcz niemożliwe. Jedynym wyjątkiem na tym polu jest wystąpienie o alimenty w przypadku trudnej sytuacji życiowej.

Po złożeniu pozwu rozwodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte porozumienie, dalszy tok postępowania przebiega standardowo – oczywiście za wyjątkiem braku ustalania winy przez sąd. Długość takiego procesu zależy w dużej mierze od stopnia zgody między małżonkami co do kluczowych kwestii rodzicielskich i majątkowych.

Czego unikać podczas rozwodu?

Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, to można podczas procesu zadziałać na swoją korzyść, ale też szkodę. Czego zatem lepiej nie robić w trakcie rozwodu? Na pewno próby instrumentalnego wykorzystywania dzieci w konflikcie rodziców są bardzo źle widziane, a do tego nieskuteczne i łatwe do wykrycia. Sądy negatywnie odnoszą się do takich działań stron procesu.

Przeciwskuteczne jest także celowe zaognianie konfliktu oraz przenoszenie go do sfery publicznej, na przykład do internetu. Warto też wspomnieć, że wszelkie trudne decyzje związane z kwestiami prawnymi najlepiej jest podejmować po konsultacji z adwokatem.

Jak wziąć rozwód – Poznań

Aby przejść przez rozwód krok po kroku bez nadmiernego stresu, warto skorzystać z pomocy adwokata, który ma doświadczenie w tej dziedzinie. Przede wszystkim doświadczony adwokat pomoże w przygotowaniu pozwu rozwodowego, a to zauważalnie wpływa na tempo przebiegu sprawy. Wsparcie prawne to jeden z tych elementów, który jest niezwykle cenny podczas tak stresującego wydarzenia, jakim jest rozwód.

Warto pamiętać, że miejscem, do którego składa się pozew rozwodowy jest sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli do rozwodu będzie dochodzić w dużym mieście takim jak Poznań, to można tam wybierać spośród wielu sprawdzonych kancelarii adwokackich.

FAQ:

1. Jak napisać pozew rozwodowy?

Napisanie pozwu rozwodowego może być dość trudne, zwłaszcza ze względu na konieczność szczegółowego udokumentowania winy pozwanego. W przypadku wątpliwości pod względem formalnym najlepiej jest zasięgnąć porady prawnej u specjalisty.

2. Od czego zacząć rozwód?

Proces rozwodu najlepiej jest zacząć od możliwie racjonalnego przemyślenia „na chłodno” wszelkich kwestii związanych z małżeństwem. Pomoże to nie tylko na gruncie psychologicznym, ale i prawnym, gdy przyjdzie do zbierania materiału dowodowego i składania zeznań przed sądem.

3. Jak przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód bez orzekania o winie najlepiej rozpocząć od ustalenia warunków rozwodu między małżonkami i spisania ich u notariusza, choć nie jest to konieczne, w formie porozumienia małżeńskiego. Następnie jedno z małżonków składa w sądzie pozew, a drugie musi na niego odpowiedzieć. Wtedy pozostaje już tylko proces sądowy i orzeczenie rozwodu.