Adwokat - sprawy karne w Poznaniu

Adwokat od spraw karnych w Poznaniu Piotr Budziński oferuje kompleksowe wsparcie prawne, zarówno w ramach doradztwa jak i reprezentowania oskarżonych oraz pokrzywdzonych. Adwokat w sprawach karnych występuje jako obrońca albo pełnomocnik. Wspiera na każdym etapie postępowania, od momentu zatrzymania przez Policję czy zgłoszenia wykroczenia albo przestępstwa, aż do wydania wyroku w sprawie karnej.

Adwokat od spraw karnych w Poznaniu – co obejmuje zakres usług kancelarii?

Sprawdź, jakich spraw karnych w Poznaniu podejmuje się adwokat Piotr Budziński. Do tych najczęściej prowadzonych zaliczają się sprawy karne z tytułu:

Sprawy karne w Poznaniu mogą dotyczyć trudnych aspektów życia, dlatego wsparcie profesjonalnego adwokata często jest potrzebne. Kancelaria wspiera klientów w wypracowaniu jak najkorzystniejszego rozwiązania problemu z zakresu prawa karnego.

Kancelaria Adwokacka Piotra Budzińskiego pomaga również pokrzywdzonym. Oferuje pełny zakres działań z zakresu prawa karnego, na przykład dotyczących wniesienia środka zaskarżenia, w tym apelacji czy zażalenia na areszt tymczasowy.

Sprawy karne w Poznaniu – w jakich postępowaniach bierze udział adwokat Piotr Budziński?

Prawo karne

Adwokat w Poznaniu dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sprawach karnych oferuje swoje usługi w ramach postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.  Przygotowuje odpowiednie pisma procesowe i wnioski oraz uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach sądowych. Kancelaria podejmuje wszelkie czynności w zakresie działań, które dotyczą:

 • odroczenia kary pozbawienia wolności,
 • umorzenia postępowania,
 • aktu oskarżenia,
 • kary ograniczenia wolności,
 • wykonania kary pozbawienia wolności,
 • dostarczenia wniosków dowodowych,
 • przedstawienia okoliczności popełnienia przestępstwa,
 • tymczasowego aresztowania,
 • wyroku uniewinniającego
 • dozoru elektronicznego, 
 • przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, 
 • wznowienia postępowania karnego, 
 • reprezentowania przed organami ścigania oraz przed sądem.

Pomoc prawna adwokata od prawa karnego w Poznaniu dla pokrzywdzonych i oskarżonych

Adwokat od prawa karnego w Poznaniu oferuje pełne wsparcie dla klientów, którzy występują w roli osób pokrzywdzonych, ale swoje usługi realizuje także w ramach pomocy oskarżycielom posiłkowym. Wsparcie z prawa karnego dotyczyć może również przygotowania linii obrony dla podejrzanego o popełnienie przestępstwa.

Doskonale wiemy, że w sprawach karnych liczy się czas, dlatego reagujemy natychmiast, oferując pomoc prawną od razu po zaistnieniu sytuacji, która wymaga konsekwencji prawnych. Adwokat do spraw karnych w Poznaniu Piotr Budziński ma wieloletnie doświadczenie w sprawach w toku postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym o popełnienie przestępstwa. Prowadzi sprawy karne dotyczące wyrządzenia szkody czy rozłożenia grzywny na raty oraz zapoznaje się z aktami sprawy osób, które już odbywają karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Kompleksowe wsparcie w procesie karnym możliwe jest również w sprawach dotyczących wykroczeń oraz dochodzeniu odszkodowań.

Adwokat sprawy karne Poznań

Adwokat w Poznaniu — prawo karne w sprawach o wykroczenia i przestępstwa

Adwokat spraw karnych w Poznaniu każdy przypadek rozpatruje indywidualnie, aby wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie. Obejmuje pełną opieką oskarżonych o wykroczenie albo przestępstwo oraz osoby pokrzywdzone, aby mogły dochodzić swoich praw. Priorytetem zawsze pozostaje działanie zgodne z przepisami prawa, ale również etyką zawodową. Każdy klient Kancelarii Adwokackiej Piotra Budzińskiego ma gwarancję zachowania należytej poufności.