rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Nie każde małżeństwo może trwać wiecznie, zwłaszcza gdy jeden z małżonków dopuścił się nieakceptowalnego czynu – zdrady, przemocy, zaniedbania rodziny lub jeśli popadnie w nałogi i uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard, pornografia). W takim wypadku często zapada decyzja o przeprowadzeniu rozwodu z orzeczeniem winy. Na czym polega ten rodzaj rozwodu? Co można dzięki niemu zyskać? Jak się do niego przygotować? W tym artykule przygotowaliśmy niezbędne informacje.

Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada, uzależnienie, przemoc

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie sąd określa, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego – na podstawie przedstawionych dowodów, relacji świadków oraz opinii biegłych sądowych. Dzięki temu pokrzywdzona strona może nie tylko uwolnić się od małżonka, lecz również uzyskać od niego alimenty. Z tego powodu na rozwód z orzeczeniem o winie decydują się osoby, których małżonek m.in. dopuścił się zdrady, wpadł w uzależnienie, stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną, dopuszcza się naruszenia innych obowiązków małżeńskich, rodzicielskich czy domowych.

W czasie każdego rozwodu (niezależnie od jego rodzaju) sąd musi stwierdzić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – byłych małżonków nie łączą już więzi emocjonalne, fizyczne ani ekonomiczne. W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy należy jednak dodatkowo wykazać, że rozkład ten miał miejsce z wyłącznej winy małżonka dopuszczającego się zdrady, przemocy lub zaniedbań obowiązków małżeńskich np: braku opieki nad małżonkiem w czasie ciąży, połogu czy choroby. Warto pamiętać, że pomimo wniesienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie sąd nie musi uznać drugiej strony za małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – w czasie rozprawy może on bowiem przedstawić inne dowody oczyszczające go z zarzutów. Co więcej sąd może ustalić winę obu małżonków w rozpadzie małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty

Powodem, dla którego wiele osób decyduje się na rozwód z orzeczeniem winy zamiast na rozwód za porozumieniem stron, są bez wątpienia alimenty przyznawane na rzecz małżonka niewinnego. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy małżonka można bowiem liczyć na ustalenie obowiązku alimentacyjnego, gdy rozwód spowoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej strony niewinnej. W przeciwieństwie do rozwodu bez orzekania o winie niewinny małżonek nie musi znajdować się w niedostatku, aby otrzymywać alimenty od drugiej strony. Warto również pamiętać, że ustalony obowiązek alimentacyjny wygasa wraz z zawarciem nowego związku małżeńskiego przez niewinnego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci

Nawet gdy jedna ze stron zostanie uznana za winną rozpadu małżeństwa, to nie zawsze ma to wpływ na ustalenie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Podczas ustalania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. W ten sposób małżonek uznany w wyroku rozwodowym za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa może spotykać się z dzieckiem, a nawet się nim zajmować. Jeśli jednak zawinione zachowania mają taki charakter, iż mogą mieć wpływ na sytuację wychowawczą i bezpieczeństwo dziecka np. uzależnienie małżonka od alkoholu lub narkotyków, przemoc domowa to wówczas małżonek winny może zostać istotnie ograniczony w opiece lub kontaktach z dzieckiem.

Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Podział wspólnego majątku może zostać dokonany w wyroku orzekającym rozwód tylko wówczas jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W znakomitej większości przypadków podział majątku następuje w osobnym postępowaniu po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Generalnie małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym, jednak niektóre z zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa, takie jak uchylanie się od pracy, uzależnienia, przeznaczanie dochodów na używki lub też trwonienie majątku wspólnego mogą mieć wpływ na podział majątku. Strona niewinna może wtedy uzyskać większą część posiadanych dóbr niż małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Pomocna podczas podziału majątku będzie intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska. Zawierając intercyzę, można zapewnić sobie np. całkowitą rozdzielność majątkową, dzięki której ustalenie podziału majątku nie będzie dla sądu problemem.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu z orzeczeniem winy jest wniesienie do sądu pozwu o rozwód. Powinien on przedstawiać argumenty potwierdzające rozpad pożycia małżeńskiego wraz z dowodami, że nastąpił on z winy jednego z małżonków. Ponadto koniecznie należy pamiętać, aby składany pozew o rozwód spełniał wszystkie niezbędne wymogi formalne – zawierał oznaczenie odpowiedniego sądu, dane osobowe stron oraz załączniki. W przeciwnym wypadku sąd może poprosić o poprawę pozwu, a to przedłuży cały proces rozwodowy. Aby mieć pewność, że pozew został sporządzony prawidłowo, warto, żeby zajął się nim sprawdzony adwokat – Poznań to miasto, w którym możecie Państwo skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej Piotra Budzińskiego.

Jakie dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, koniecznie należy przedstawić dowody jasno mówiące o winie małżonka. Mogą nimi być dokumenty potwierdzające wystąpienie u drugiej strony uzależnienia (np. wypisy z izby wytrzeźwień), dokumentacja medyczna stwierdzająca uzależnienia lub stosowanie przez małżonka przemocy, obdukcje lekarskie, wszelkie dokumenty potwierdzające interwencje policyjne. Ponadto przydatne mogą być potwierdzenia przelewów, wyciągi z karty kredytowej, a nawet kopie wiadomości wysyłanych przez małżonka. Można również zdecydować się na pomoc detektywa, który wykona zdjęcia lub nagrania potwierdzające winę małżonka np: zdradę małżeńską. Wybierając odpowiednie dowody, warto brać pod uwagę zwłaszcza ich jakość oraz jednoznaczne przedstawienie naruszenia obowiązków małżeńskich. Często lepiej jest bowiem przedstawić nawet jeden dowód, lecz niepodważalny.

rozwód z orzeczeniem o winie zdrada

Rozwód z orzekaniem o winie – jakie pytania padną?

Podczas rozwodu z orzekaniem winy sąd zapyta najpierw o zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dlatego można spodziewać się pytań o to, czy małżeństwo nadal ze sobą mieszka, kiedy nastąpiła wyprowadzka, czy małżonkowie nadal się kochają, czy wciąż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Po tego rodzaju pytaniach sąd przejdzie do zadawania szczegółowych pytań na podstawie argumentów i dowodów przedstawionych we wniosku o rozwód oraz w odpowiedzi na pozew o rozwód. W zależności od winy małżonka zostaną poruszone kwestie zdrady, zaniedbania obowiązków, stosowania przemocy itp.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się przede wszystkim z opłatami sądowymi. Podczas składania pozwu o rozwód należy uiścić opłatę wstępną w wysokości 600 zł. Jeśli strona zdecyduje się na pomoc adwokata, musi wtedy dokonać opłaty za pełnomocnictwo, która wynosi 17 zł. Dodatkowe koszty to m.in. podział majątku, wniosek o eksmisję czy opinie wydawane przez biegłego sądowego.

Decydując się na rozwód w Poznaniu, warto dodatkowo skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego takiego jak Piotr Budziński. Z jego pomocą sporządzenie pozwu o rozwód, a później dowiedzenie swoich racji przed sądem będzie znacznie prostsze i skuteczniejsze.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Po uzyskaniu rozwodu z winy drugiego małżonka można przede wszystkim otrzymywać od niego alimenty, jeśli zostały one ustalone przez sąd. Ponadto, dzięki rozwodowi z orzekaniem o winie, tak samo jak w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, można uzyskać prawo do zawarcia nowego małżeństwa, a także powrócić do poprzedniego nazwiska. Uzyskanie rozwodu gwarantuje również brak dziedziczenia po byłym małżonku, co jest szczególnie ważne, gdy ten ma znaczne długi.

FAQ:

1. Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków daje możliwość otrzymywania alimentów przez stronę niewinną, nawet gdy nie znajduje się ona w niedostatku. Ustalenie alimentów musi jednak nastąpić zgodnie z zasadami współżycia społecznego, etycznymi, moralnymi i przede wszystkim w odniesieniu do usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Prawo do tych świadczeń wygasa wraz z zawarciem nowego małżeństwa. W zależności od rodzaju i charakteru zawinionych przyczyn rozpadu małżeństwa mogą one mieć też znaczenie w kwestii opieki i kontaktów z dzieckiem.

2. Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Od złożenia pozwu o rozwód do uprawomocnienia się wyroku sądu może minąć nawet kilka lat. Cały rozwód może być bowiem podzielony na kilka rozpraw, np. z powodu konieczności przedstawienia zeznań przez świadków lub przygotowania przez biegłych sądowych opinii. Adwokat, na podstawie swojego doświadczenia może wstępnie oszacować, ile potrwa rozwód.

3. Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Przede wszystkim do rozwodu z orzekaniem o winie należy przygotować dobre dowody jednoznacznie wskazujące na winę małżonka. W ten sposób można znacznie przyspieszyć czas trwania całego rozwodu. Warto również zwrócić się o pomoc do adwokata rozwodowego, który podpowie, jakie kroki najlepiej podjąć na każdym etapie rozwodu.