jak napisać pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód to kluczowy dokument, od którego może zostać rozpoczęta procedura rozwodowa. Dlatego tak ważne jest, aby zawierał wszelkie niezbędne informacje, a także przekonujące argumenty świadczące o rozpadzie małżeństwa. Jak napisać pozew o rozwód, aby sąd szybko ustalił termin pierwszej rozprawy? Co powinno się znaleźć w pozwie rozwodowym? Czy podczas jego pisania trzeba korzystać z pomocy adwokata? Na te pytania odpowie poniższy artykuł!

Pozew o rozwód – jak napisać go, aby był skuteczny?

Podstawową kwestią podczas pisania pozwu rozwodowego powinno być trzymanie się określonej struktury tego dokumentu. Musi on bowiem zawierać pewne informacje – bez nich sąd zwróci się do osoby składającej pozew z prośbą o uzupełnienie braków, a to wydłuży czas oczekiwania na ustalenie terminu pierwszej rozprawy. Zatem co musi znaleźć się w prawidłowo napisanym pozwie o rozwód?

  • Adres właściwego sądu okręgowego – powinien to być sąd okręgowy, w okręgu, którego strony miały ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli jedna ze stron nadal tam mieszka. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Odpowiednie wskazanie sądu pozwoli na szybkie ustalenie rozprawy, bez konieczności przesyłania pisma do prawidłowej instytucji.
  • Dane strony pozywającej i strony pozwanej – imiona i nazwiska oraz numery PESEL i adresy zamieszkania zarówno powoda/powódki, jak i pozwanego/pozwanej.
  • Tytuł pisma – „pozew o rozwód”.
  • Żądania wobec sądu – tutaj podaje się pożądany sposób rozwiązania małżeństwa (z orzekaniem o winie lub bez), a także ewentualnie prosi o ustalenie alimentów (na dziecko lub na małżonka), określenie władzy rodzicielskiej i kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi. Można również poprosić o podział majątku.
  • Dowody – podane w pozwie mają uzasadniać stanowisko i argumenty strony wnoszącej pozew. Dowody najczęściej występujące w sprawie o rozwód to odpisy aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci, zeznania podatkowe, zaświadczenia o zarobkach, zdjęcia czy raporty detektywistyczne. Należy też podać imiona i adresy świadków, których przesluchania się domagamy. Warto pamiętać, iż dowody muszą być opisane w pozwie przed uzasadnieniem, w jego części początkowej tzw. petitum. Wnioski dowodowe podane tylko w uzasadnieniu pisma będą bezskuteczne. To kolejny argument przemawiający za koniecznością skorzystania z pomocy doświadczonego adwokata rozwodowego.
  • Uzasadnienie pozwu rozwodowego – to najważniejszy element pozwu o rozwód. W tej części przedstawia się argumenty potwierdzające rozkład pożycia małżeńskiego – zerwanie więzi fizycznej, uczuciowej oraz gospodarczej, a także popierające je dowody. Gdy strona pozywająca występuje z prośbą o rozwód z orzekaniem o winie, powinna przedstawić także argumenty dla jego uzasadnienia. W ramach inspiracji warto także przeczytać przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód.
  • Lista załączników – koniecznie należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci także oryginalne odpisy ich aktów urodzenia. Niezbędne będzie również zaświadczenie o dochodach
  • Odręczny podpis.

Warto pamiętać, że pozew rozwodowy składa się do odpowiedniego sądu w dwóch egzemplarzach (jeden otrzyma sędzia podczas rozprawy, a odpis pozwu jest dostarczany stronie pozwanej), a wraz z jego wnoszeniem należy uiścić opłatę wynoszącą 600 złotych.

Oczywiście to jedynie kwestie formalne, bez uwzględnienia których nie można by rozpocząć procedury rozwodowej. Jednak podczas pisania pozwu o rozwód powinno się skupić przede wszystkim na merytoryce pisma – wysuwanych argumentach oraz potwierdzających je dowodach. Bez odpowiedniego planu i świadomości celu, do którego się dąży, nie da się bowiem napisać skutecznego pozwu o rozwód.

Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Od czego zacząć pisanie pozwu o rozwód?

Przede wszystkim najpierw trzeba zastanowić się, jaki byłby najlepszy rezultat rozwodu. Czy to szybkie rozwiązanie małżeństwa i pozbycie się problemu? Czy też istotniejsze jest dowiedzenie winy partnera i pozyskanie od niego odpowiednich środków do życia? Czy druga strona jest w stanie wysunąć jakieś dowody, które diametralnie zmieniłyby przebieg rozprawy? Czy też wina partnera jest bezsprzeczna, a rozprawa to tylko formalność? Być może uda się dojść do porozumienia z drugą stroną i zdecydować się na szybki rozwód bez orzekania o winie. Trzeba jednak pamiętać, że małżonek w każdej chwili może zdecydować się na orzeczenie winy przez sąd.

Sprawy stają się jeszcze bardziej skomplikowane w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci. Należy przemyśleć, w jaki sposób powinny wyglądać kontakty dzieci z obojgiem rodziców i kto może zapewnić im lepsze warunki życia. Kluczową kwestią będzie także wystosowanie żądania alimentów na dzieci.

Jak widać, napisanie skutecznego pozwu o rozwód, a co za tym idzie, również odpowiednie przygotowanie do samej rozprawy nie należy do łatwych. W każdej chwili trzeba myśleć kilka kroków do przodu i przewidywać zachowania drugiej strony. Aby nie przeoczyć żadnej kluczowej kwestii i być przygotowanym na nieoczekiwane, warto zwrócić się do doświadczonego adwokata rozwodowego. Dzięki niemu będzie możliwe przygotowanie pozwu o rozwód poprawnego zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej. Co więcej, adwokat pomoże obrać odpowiednią strategię podczas rozwodu, co pozwoli poczuć się pewnie i bezproblemowo przejść przez całą procedurę rozwodową.

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Jeśli wina małżonka nie podlega żadnej wątpliwości, nie pozostaje nic innego niż złożenie pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie. W takim pozwie należy przedstawić argumenty i dowody świadczące o tym, że mąż doprowadził do trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskich. Ich dobór powinien być dobrze przemyślany, gdyż zbyt duża liczba słabych dowodów może negatywnie świadczyć o stronie składającej pozew. Czasami lepiej jest przygotować nawet tylko jeden dowód, ale za to mocny, zgodnie z rzymską zasadą, iż dowody należy ważyć a nie liczyć. Dodatkowo w pozwie o rozwód z winy męża można prosić sąd o ustalenie alimentów dla strony niewinnej, jeśli pogorszyła się jej sytuacja materialna. Pogorszenie to jednak także należy odpowiednio opisać i udowodnić.

Niektóre osoby, gdy nie wiedzą, jak napisać pozew rozwodowy z winy małżonka, planują wykorzystać wzór pozwu znaleziony w internecie. To jeden z dużych błędów, który może wpłynąć na wyrok rozwodowy – adwokat drugiej strony bez problemu dostrzeże skopiowany szablon i nieodpowiednie przygotowanie oponenta. Dlatego pozew należy złożyć wyłącznie wtedy, gdy zostanie uprzednio sprawdzony przez doświadczonego adwokata.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Wiele osób, które rozważa orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, zastanawia się, jak napisać pozew o rozwód za porozumieniem stron i czy jest to łatwiejsze od przygotowania innego rodzaju pozwu. Oczywiście pozew rozwodowy, w którym żadna ze stron nie prosi o orzeczenie winy, będzie mniej skomplikowany – nie oznacza to jednak, że nie powinno się odpowiednio przyłożyć do tego zadania. Także pozew rozwodowy bez żądania orzekania o winie małżonka musi być poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Przede wszystkim w pozwie należy opisać konkretne żądania – rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, a także ewentualną prośbę o ustalenie opieki nad dziećmi, wysokości alimentów na dzieci oraz przyznanie alimentów dla małżonka, który po rozwodzie znajdzie się w niedostatku. W piśmie można opisać, jak przebiegało małżeństwo, w którym momencie rozpoczęły się problemy i jaki miały charakter. Pozew o rozwód za porozumieniem stron powinien jednak przede wszystkim zawierać argumenty i dowody świadczące o tym, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – stron nie łączą już więzi fizyczne, uczuciowe ani gospodarcze.

FAQ:

1. Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego?

Przygotowanie pozwu rozwodowego przez adwokata wiąże się z pewnymi kosztami. Ceny mogą także różnić się w zależności od miasta oraz doświadczenia wybranego adwokata. Należy również pamiętać, że kwota ta może wzrosnąć, jeśli sprawa będzie bardzo skomplikowana. Taka usługa to jednak dobra inwestycja w powodzenie procesu.

2. Gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym znajdującym się w okręgu, gdzie po raz ostatni wspólnie mieszkali rozwodzący się małżonkowie. Jeśli pozew zostanie dostarczony do nieodpowiedniego sądu, nie trzeba się martwić – instytucje przesyłają dokumenty między sobą. Jednak pierwsza rozprawa może przez to odbyć się nawet kilka miesięcy później.

3. Kiedy sąd może wezwać do uzupełnienia braków w pozwie?

Sąd odsyła pozew do powoda lub powódki, gdy pismo nie spełnia wymagań formalnych – np. brakuje w nim danych którejś ze stron lub adresu sądu, do którego jest kierowane. W piśmie może też brakować określenia żądań lub przedstawienia odpowiednich dowodów np: aktu małżeństwa lub urodzenia dzieci. Sąd daje wtedy 7 dni na uzupełnienie braków. Po przekroczeniu terminu pozew zostanie zwrócony.